Jesteś tutaj: Start

Strona główna

System BLISKO
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Wiceminister%20Rolnictwa%20i%20Rozwoju%20Wsi%20Szymon%20Giżyński%20oraz%20Wójt%20Gminy%20Opatów%20Bogdan%20Sośniak%20na%20placu%20budowy

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie

    W dniu 17 maja br. podpisana została umowa z przedsiębiorstwem NEWATER sp. z o.o. z Wrocławia na wykonanie rozbudowy i przebudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Opatowie. Zadanie inwestycyjne bardzo ważne dla prowadzenia racjonalnej gospodarki ściekowej w gminie, gdyż zwiększona przepustowość czyszczalnie zapewni odbiór ścieków od mieszkańców Nabokowa, Zwierzyńca Pierwszego i Wilkowiecka. Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Opatowie o nowy blok technologiczny o przepustowości 250m3/d (reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym i zbiornikiem osadu). Po realizacji łączna przepustowość zwiększy się do 500m3/d, a wskaźnik obsługiwanych RLM (przeliczeniowa liczba mieszkańców) zwiększy się o 100% (z obecnych 2000 do 4000).

23 listopada 2021
Czytaj więcej o: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) 2021

Grafika - InfoBank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Opatów działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

23 listopada 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) 2021

Ogłoszenie

Grafika - Info    Zawiadamia się mieszkańców Gminy Opatów,  że dnia 23 listopada 2021 roku pomiędzy godziną 900 a 1300 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności powiatów/gmin na terenie województwa śląskiego /głośny test syren/.

    W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

22 listopada 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Powiększ zdjęcie

Zielona Pracownia w Waleńczowie

    W bieżącym roku Szkoła Podstawowa w Waleńczowie przystąpiła do dwóch konkursów organizowanych przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W pierwszym konkursie - „Zielona Pracownia_Projekt’2021” wygrała nagrodę w wysokości 10 000,00 zł, w drugim - „Zielona Pracownia’2021” otrzymała dotację w wysokości 40 000,00 zł.

    Z pozyskanych funduszy przeprowadzono remont sali i utworzono Zieloną Pracownię  „Ekologiczne Centrum Nauki”, która podniesie świadomość ekologiczną uczniów, uatrakcyjni zajęcia, przyniesie lepsze rezultaty w nauczaniu. Pracownia będzie miejscem organizacji różnorodnych przedsięwzięć przyrodniczych oraz akcji ekologicznych dla dzieci i młodzieży.

22 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zielona Pracownia w Waleńczowie

Wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Opatów, przeznaczonych do zbycia

Wykaz nr 3/2021 nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkowników wieczystych

Wykaz nr 4/2021 nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wykaz nr 5/2021 nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

5 listopada 2021
Czytaj więcej o: Wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Opatów, przeznaczonych do zbycia
Powiększ zdjęcie Pojemnik%20na%20plastikowe%20nakrętki

Przed Urzędem Gminy w Opatowie stanął pojemnik na plastikowe nakrętki

    Przed siedzibą Urzędu Gminy Opatów ustawiono niebieski pojemnik – metalowe serce. Będzie można do niego wrzucać plastikowe nakrętki. To doskonały materiał na surowiec wtórny i sposób na pomoc charytatywną. Przed oddaniem nakrętek warto oczyścić je z naklejek, cen czy etykiet, dzięki czemu proces ich przeróbki  będzie łatwiejszy i krótszy. Do recyklingu nadają się nakrętki z opakowań spożywczych oraz środków chemicznych (po napojach, mleku, płynach do mycia naczyń, płynach do płukania, kosmetykach itp.). Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję. W prosty sposób możemy pomóc potrzebującym oraz zadbać o środowisko.

    Podziękowania dla Właścicieli i Zarządu Grupy Nestro. Pojemnik został ufundowany przez Nestro Group z Starego Olesna (Nestro, Netecs, Elektromatik) z inicjatywy jej dyrektora Tomasza Balcerzaka.

5 listopada 2021
Czytaj więcej o: Przed Urzędem Gminy w Opatowie stanął pojemnik na plastikowe nakrętki

Komunikat Wójta Gminy Opatów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Komunikat Wójta Gminy Opatów z dnia 5.11.2021r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rada Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.52.2021 z dnia 03.11.2021r.

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

5 listopada 2021
Czytaj więcej o: Komunikat Wójta Gminy Opatów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych