Dane kontaktowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

GMINA OPATÓW
Rodzaj gmina wiejska
Lokalizacja woj. śląskie
pow. kłobucki
Adres ul. Tadeusza Kościuszki 27
42-152 Opatów
Kontakt tel.: (34) 319 60 33
       (34) 319 60 93
fax: (34) 319 60 81
email: sekretariat@opatow.gmina.pl
Wójt Gminy mgr inż. Bogdan Sośniak
email: wojt@opatow.gmina.pl
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Szewczuk
email: sekretariat@opatow.gmina.pl
Sekretarz Gminy mgr Jerzy Szyja
email: sekretarzopatow@onet.eu
Skarbnik Gminy Martyna Drzazga-Soboniak
email: skarbnik@opatow.gmina.pl

 

 Numery wewnętrzne do poszczególnych działów:

 Nr pokojuJednostkaTelefon
PARTER
1 Kasa, Ewidencja działalności gospodarczej, Zezwolenia na handel alkoholem, Podatek od środków transportu, Opłata skarbowa wew. 39
2 Ewidencja ludności, Dowody osobiste, Kadry, BHP, Archiwum wew. 38
4 Drogownictwo, Leśnistwo i Łowiectwo,
Ochrona środowiska, Radca prawny
wew. 37
5 Inwestycje i planowanie przestrzenne
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
wew. 40
I PIĘTRO
6 Referat finansowy, Księgowość wew. 35
7 Skarbnik - kierownik referatu finansowego wew. 36
8 Podatki i opłaty lokalne wew. 34
9 Sekretariat (34) 319 60 93
(34) 319 60 33
(34) 319 60 26
fax (34) 319 60 81
10 Wójt Gminy wew. 55
11 Urząd Stanu Cywilnego wew. 46
12 Sekretarz Gminy wew. 32
BUDYNEK "B"
PARTER
20 Informatyk, Promocja Gminy,
Gospodarka odpadami,
wew. 41
23 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Świadczenia rodzinne,
Fundusz Alimentacyjny,
Program Rodzina 500+
wew. 66
I PIĘTRO
15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Księgowość
wew. 42
16 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Pomoc Społeczna
wew. 43
17 Obsługa rady gminy, Rolnictwo, Gospodarka gruntami i mieniem komunalnym, Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Terenowy punkt  informacji rolniczej wew. 44
18 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wew. 47