Gmina Opatów

Punkt Konsulatcyjny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie działająca w Urzędzie Gminy Opatów zaprasza do Punktu Konsultacyjnego w Opatowie

Telefon kontaktowy: 0 34 319 61 00

Dyżury konsultantów:

Zadania Punktu Konsultacyjnego:

 

 

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych
działająca w budynku byłej szkoły podstawowej Opatowie
ul. Kościuszki nr 1

 

Każdy piątek od godziny 17.00 do godziny 19.00

 

Autor: Krotla Joanna