Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego

Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego

    Wójt Gminy Opatów informuje, że w ramach współpracy z Powiatem Kłobuckim oraz Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach, na terenie działki ewidencyjnej nr 121/2 w miejscowości Iwanowice Małe, obręb Iwanowice Małe, stanowiącej własność Gminy Opatów rozpoczęto realizację działań związanych z budową automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego.

    Budowa stacji meteorologicznej w centralnej części Powiatu Kłobuckiego przyczyni się m.in. do dokładniejszego i szybszego przewidywania zagrożenia suszą rolniczą oraz wytypowania terenów, gdzie niedobór wody może być największy. Dane pomiarowe będą podstawą do określenia zasięgu suszy, co w efekcie będzie stanowiło podstawę do ubiegania się rolników o odszkodowania z tytułu „klęski suszy”.

12 maja 2020

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

    Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, wszystkim pielęgniarkom i położnym składamy wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka.

Życzymy satysfakcji zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech na co dzień otacza Was życzliwość i serdeczność tych, których spotykacie na swojej drodze.

 

Wójt Gminy Opatów
wraz z pracownikami

12 maja 2020
Przejdź do - Informacje ARiMR

Informacje ARiMR

Informacje ARiMR dot.:

  • wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie;
  • pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw" oraz „Modernizację gospodarstw rolnych"
6 maja 2020
Czytaj więcej o: Informacje ARiMR

Komunikat

Ikona informacyjna    Informuję mieszkańców gminy, że termin płatności II raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości upływa 15 maja 2020 roku.

    W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, zachęcamy Podatników do korzystania z bankowości elektronicznej i przypominamy, że zapłacić podatek można nie wychodząc z domu poprzez internet dokonując zapłaty na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzjach podatkowych.

    Płatności podatku można również dokonać w Banku Spółdzielczym w Opatowie, w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysa.

Wójt Gminy Opatów

5 maja 2020

Komunikat

Ikona informacyjna    W związku z ogłoszoną przez Prezesa Rady Ministrów możliwością otwarcia żłobków i przedszkoli informuję, że w obecnej chwili są prowadzone konsultacje z rodzicami uczniów oddziałów przedszkolnych i dyrektorami szkół prowadzonych przez Gminę Opatów.

    Ze względu na stan epidemii i konieczność dostosowania warunków pracy tych oddziałów do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego oddziały przedszkolne nie zostaną otwarte 6 maja br.

    Po przeprowadzonych konsultacjach i po opracowaniu przez dyrektorów szkół wewnętrznych procedur bezpieczeństwa poinformuję Państwa o terminie otwarcia oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Opatów.

 

Wójt Gminy Opatów

4 maja 2020
Czytaj więcej o: Komunikat