Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wykaz nr 4/2020 nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, przeznaczonej do sprzedaży

Ikona informacyjnaWykaz nr 4/2020 nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego.

5 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nr 4/2020 nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, przeznaczonej do sprzedaży
Przejdź do - Stacja meteorologiczna już działa!

Stacja meteorologiczna już działa!

    W dniu 04 czerwca 2020r. w Iwanowicach Małych miało miejsce oddanie do użytku automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego. Oprócz deszczomierzów, stacja wyposażona została w wiatromierz, czujnik temperatury przygruntowej, czujnik temperatury i wilgotności.

    Budowa stacji wynika ze współpracy Powiatu Kłobuckiego z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Opatów – Pan Bogdan Sośniak, Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kłobucku – Pan Andrzej Kaczmarek oraz współwłaściciel firmy „A - STER” s.c., będącej bezpośrednim wykonawcą – Pan Marek Marszał.

5 czerwca 2020
Przejdź do - Informacja ARiMR dot. wsparcia na posadzenie lasu

Informacja ARiMR dot. wsparcia na posadzenie lasu

    Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

5 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacja ARiMR dot. wsparcia na posadzenie lasu

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Opatów

    Szanowni  Mieszkańcy, interesanci Urzędu Gminy Opatów, w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. z dniem 1 czerwca 2020r. prowadzimy obsługę interesantów z wymogiem zachowania rygorów sanitarnych:

  1. Obowiązkowo zakrywamy usta  i nos.
  2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem na teren Urzędu.
  3. Zachowanie 2 metrów odstępu pomiędzy interesantami (oraz pracownikami Urzędu).
  4. Pisma składamy do urny wystawionej w wejściu głównym do Urzędu.
1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Opatów

„NIE ZAŚMIECAJMY NASZEJ GMINY”

    W ostatnim czasie na terenie gminy Opatów zaobserwowano liczne incydenty związane z wyrzucaniem różnego rodzaju odpadów w szczególności do lasów, przydrożnych rowów i innych mniej uczęszczanych miejsc.

    Przypominamy, że w ramach działającego systemu gospodarki odpadami każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich odbioru. Ponadto mieszkańcy naszej gminy mogą w każdy piątek i jedną sobotę w miesiącu (zgodnie z harmonogramem) nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opatowie, wszystkie wytworzone w swoim gospodarstwie domowym segregowane odpady komunalne, odpady problemowe w tym wielogabarytowe, zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK-u.  

    Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy wyglądu naszej Gminy, dbajmy razem o ład i porządek. Każdy  przypadek pozostawienia  śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym  będzie zgłaszany na Policję. 

    W czasie trwania epidemii środki zapobiegawcze takie jak maseczki, rękawiczki, środki ochronne stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji publicznej lub w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

 

Wójt Gminy Opatów
mgr inż. Bogdan Sośniak

28 maja 2020

Komunikat

Ikona informacyjna         Od poniedziałku 18 maja br. wznawiają działalność oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej w Opatowie. Zajęcia odbywać się będą w budynku przy ul. Częstochowskiej (jedna grupa) oraz w budynku przy ulicy Szkolnej (druga grupa). Odpowiednia informacja została przekazana Rodzicom przez Dyrektora szkoły.

         W oddziałach przedszkolnych pozostałych szkół trwa stan zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do dnia 24 maja 2020 r. Zadania oddziałów są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      

Wójt Gminy Opatów

15 maja 2020