Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie - trening syren alarmowych

Miniatrura - AlarmZawiadamia się mieszkańców Gminy Opatów, że w dniu 15 listopada 2016 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności /głośny test syren/. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

14 listopada 2016

Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

IkonaKomunikat Wójta Gminy Opatów z dnia 09.11.2016r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.34.2016 z dnia 9 listopada 2016r.,

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

10 listopada 2016
Czytaj więcej o: Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Przejdź do - Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada, upamiętnia jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej polskiej historii. Na stałe wpisało się w tradycję narodową i powinno stać się wyrazem naszego szacunku dla dokonań naszych przodków. Dla wszystkich – a szczególnie dla młodego pokolenia – wydarzenia z listopada 1918 roku to źródło wiedzy historycznej i patriotycznych doświadczeń. Odzyskanie niepodległości i powrót po latach zaborów wolnego państwa polskiego dla wszystkich Polaków winno być wartością, którą należy doceniać i szanować.

4 listopada 2016
Czytaj więcej o: Obchody Święta Niepodległości

Informacja dot. właścicieli i opiekunów psów oraz innych zwierząt domowych

Ikona    Stosownie do obowiązującej Uchwały Rady Gminy w Opatowie Nr 93/XXII/2016 z dnia 28.06.2016 r. w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku obowiązującego na terenie gminy Opatów przypomina się, że osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności:

27 października 2016
Czytaj więcej o: Informacja dot. właścicieli i opiekunów psów oraz innych zwierząt domowych
Przejdź do - Projekt "Szansa na zatrudnienie"

Projekt "Szansa na zatrudnienie"

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do projektu „Szansa na zatrudnienie” – trwa rekrutacja! Nabór ciągły od września 2016 r.

17 października 2016
Czytaj więcej o: Projekt "Szansa na zatrudnienie"
Przejdź do - Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

    Obchody Dnia Edukacji Narodowej są zazwyczaj prawdziwym powodem do szczerego świętowania w każdej szkole czy przedszkolu. Tak było do tej pory. Niestety zapowiedziana i wdrażana reforma systemu oświaty zburzyła ten beztroski nastrój w gimnazjach. Powód jest jasny i jeden. W wyniku reformy gimnazja zostaną wygaszone - jak chcą autorzy tych zmian, a w zasadzie zlikwidowane - jak to odbierają nauczyciele i pracownicy obsługi tej szkoły.

14 października 2016
Czytaj więcej o: Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Przejdź do - Informacja dot. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Informacja dot. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Informacja dot. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbyło się w dn. 30 września 2016 r. w Bielsku-Białej

7 października 2016
Czytaj więcej o: Informacja dot. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów