Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Realizacja I etapu gazyfikacji gminy Opatów

Realizacja I etapu gazyfikacji gminy Opatów

    W dniu 31 stycznia 2020 podpisano umowę na realizację robót budowlanych związanych z budową gazociągów w miejscowościach Iwanowice Duże oraz Opatów. Umowa zakłada realizację zadania do dnia 31 października 2020. W tym okresie zostanie wybudowane ok 8,4 km gazociągów średniego ciśnienia, które umożliwią przyłączenie do sieci gazowej mieszkańców Opatowa oraz Iwanowic Dużych.

Obecnie można składać już wnioski o przyłączenie do sieci gazowej. Szczegóły związane z procesem przyłączeniowym dostępne są na stronie www.psgaz.pl

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Realizacja I etapu gazyfikacji gminy Opatów

Uwaga kleszcze!

    W związku z pojawieniem się kleszczy na terenach leśnych ale i nie tylko, prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną informacją dotyczącą sposobu postępowania w przypadku ukąszenia przez kleszcza.

Prosimy o zachowanie ostrożności, zwłaszcza w przypadku dzieci.

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uwaga kleszcze!

Otwarty konkurs ofert

Ikona informacyjna    Wójt Gminy Opatów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

17 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert
Przejdź do - „Rozbudowa stacji wodociągowej, ul. Słoneczna wraz z budową wodociągu, ul. Zakrzewska w miejscowości Waleńczów”

„Rozbudowa stacji wodociągowej, ul. Słoneczna wraz z budową wodociągu, ul. Zakrzewska w miejscowości Waleńczów”

    W dniu 16 czerwca 2020 roku została zawarta umowa na wykonanie rozbudowy stacji wodociągowej, ul. Słoneczna wraz z budową wodociągu, ul. Zakrzewska w miejscowości Waleńczów.

Umowę zawarto z firmą INSTALKAN s.c., Daniel Solecki, Dariusz Solecki z siedzibą ul. Długa 20, 98-330 Pajęczno

16 czerwca 2020
Czytaj więcej o: „Rozbudowa stacji wodociągowej, ul. Słoneczna wraz z budową wodociągu, ul. Zakrzewska w miejscowości Waleńczów”

ŻMIJA - zagrożenia i pomoc

    W związku z odnotowanymi przypadkami pojawiania się żmij na terenie kraju, prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną informacją dotyczącą sposobu postępowania w przypadku spotkania lub ukąszenia przez żmiję (węża).

Należy pamiętać, że w przypadku ukąszenia przez żmiję (węża) trzeba natychmiast wezwać służby ratunkowe. Prosimy o zachowanie ostrożności, zwłaszcza w przypadku dzieci.

16 czerwca 2020
Czytaj więcej o: ŻMIJA - zagrożenia i pomoc

Śląski Oddział Regionalny ARiMR zaprasza rolników na spotkanie informacyjne

logo ARiMR    Śląski Oddział Regionalny ARiMR serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze E nawadnianie gospodarstw w ramach PROW 2014-2020, które odbędzie się 18 czerwca 2020 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w formie online poprzez aplikację Microsoft Teams.

Więcej informacji:

https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/slaski-or12/szkolenia-dla-rolnikow.html15 czerwca 2020

Zawiadomienie o wyłożonych do publicznego wglądu projektach uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu gminy Opatów

    Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 6 z późniejszymi zmianami) w dniach od 8.06.2020r. do 7.08.2020r. w Urzędzie Gminy Opatów w pokoju nr 4, w godzinach 900 - 1400zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu gminy Opatów.

Jednocześnie informuję, że:

  1. W okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń do wniosków (art. 21 ust. 5 w/w ustawy).
  2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku według stanu na dzień 20 stycznia 2020 roku.
  3. Według zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczania podatku leśnego.
  4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działach oraz użytkach zalesionych.
  5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).
  6. Wersja elektroniczna dostępna jest również do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Opatów.
    http://www.bip.opatow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=871&x=72&y=20

 

Wójt Gminy Opatów
Bogdan Sośniak

10 czerwca 2020