Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Powiat kłobucki ponownie w żółtej strefie

Ikona informacyjnaInformujemy wszystkich mieszkańców Gminy Opatów, iż 24 września 2020r Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę stref „żółtych” i „czerwonych”. Na tej liście znalazł się ponownie powiat Kłobucki.

    Wynika to z faktu, że zgodnie z wytycznymi MZ, jeśli na danym terenie odnotowano powyżej 12 nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców, powiat zostaje objęty strefą czerwoną, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys. – strefą żółtą. Dla powiatu kłobuckiego przedstawia się to następująco: od 51 do 102 aktywnych przypadków pozytywnych – strefa żółta; powyżej 102 – strefa czarwona

26 września 2020
Czytaj więcej o: Powiat kłobucki ponownie w żółtej strefie

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ikona informacyjna    Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Opatów

25 września 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Informacja KRUS: miesięczna wysokość składki w IV kwartale 2020r.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2020 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r.

     W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosić będzie odpowiednio: 42,00 zł miesięcznie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika.

    Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

    Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosić będzie 10% obowiązującej we wrześniu br. emerytury podstawowej (972,40 zł), tj. 97,00 zł miesięcznie.

    Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej tj. 117,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej tj. 233,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej tj. 467,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

    Ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za IV kwartał 2020 r. wypada w dniu 31 października 2020 r. w sobotę. Zgodnie z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy –tj. dzień 2 listopada 2020 r.

23 września 2020

IX Ogólnopolskie Narodowe Czytanie

    W dniu 5 września 2020 roku odbywa się coroczne, IX już Ogólnopolskie Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej. Tegoroczna lektura to "Balladyna"Juliusza Słowackiego.
    Jednak w tym roku, w związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią, to wydarzenie wyglądać będzie nieco inaczej niż dotychczas. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie również  aktywnie uczestniczy w tym wydarzeniu.
    W dniu 26 sierpnia, zaproszeni przez bibliotekę  goście przeczytali wybrane fragmenty "Balladyny". Efektem tego spotkania jest nagranie, które można zobaczyć poniżej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!

5 września 2020

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Ikona informacyjna    Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody za miesiąc sierpień br. przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Gminy Opatów, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie tj. od 1 września 2020r. do 15 września 2020r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2020r.

 

1 września 2020
Czytaj więcej o: Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Powiat kłobucki w „żółtej strefie”

Ikona informacyjna    Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Opatów, iż Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę stref „żółtych” i „czerwonych”. Na tej liście znalazł się powiat Kłobucki.

    Wynika to z faktu, że zgodnie z wytycznymi MZ, jeśli na danym terenie odnotowano powyżej 12 nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców, powiat zostaje objęty strefą czerwoną, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys. – strefą żółtą.

29 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Powiat kłobucki w „żółtej strefie”