Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie

    Zawiadamia się mieszkańców Gminy Opatów,  że w dniu 26 listopada 2019 roku pomiędzy godziną 9.00 a 13.00  zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności –  dla wytypowanych powiatów/gmin na terenie województwa/głośny test syren/.

    W ramach treningu emitowany będzie dźwięk  ciągły  trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

22 listopada 2019
Przejdź do - Obchody Święta Niepodległości w Opatowie

Obchody Święta Niepodległości w Opatowie

    W poniedziałek 11 listopada 2019 r. w Opatowie odbyły się Uroczystości związane ze 101 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. O godz. 11.00 odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem rekonstruktorów, którą odprawił ks. Dziekan Bogdan Żurek, oraz wygłosił Słowo Boże. O godz. 12.00 został odśpiewany Hymn Polski.

14 listopada 2019
Czytaj więcej o: Obchody Święta Niepodległości w Opatowie

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - Ankieta

    Gmina Opatów zamierza przystąpić do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane z terenu gminy.

    W związku z powyższym, osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Opatowie (pokój nr 20) w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.

8 listopada 2019
Czytaj więcej o: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - Ankieta
Przejdź do - Mini forum Organizacji Pozarządowych

Mini forum Organizacji Pozarządowych

    W dniu 7 listopada 2019r. w Sali OSP w Złochowicach z inicjatywy Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Częstochowy oraz Urzędu Gminy w Opatowie, odbyło się Mini forum Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu wzięły udział organizacje pozarządowe działające na terenie tutejszej gminy, w tym Kluby Sportowe,  Koła Gospodyń Wiejskich, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

8 listopada 2019
Czytaj więcej o: Mini forum Organizacji Pozarządowych

Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Komunikat Wójta Gminy Opatów z dnia 06.11.2019r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

    Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.71.2019 z dnia 5 listopada 2019r.,

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych