Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Wyjątkowe urodziny

Wyjątkowe urodziny

    Piękne, bo setne urodziny obchodziła Pani Anna Kasprzak mieszkanka Opatowa. Jubilatka urodziła się w dniu 25 lipca 1918 roku, w Iwanowicach Dużych. 100 lat to czas, w którym można pomieścić wiele ciepła, dobroci i miłości. Jest to jednak czas, w którym nie brakowało też chwil smutku, troski i cierpienia. O tej szczególnej uroczystości pamiętali nie tylko najbliżsi, również w imieniu samorządu gratulacje złożył Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak.

26 lipca 2018
Czytaj więcej o: Wyjątkowe urodziny

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Grafika - informacja    Urząd Gminy w Opatowie informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

    W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w Urzędzie Gminy Opatów, pok. nr 4 w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

26 lipca 2018
Czytaj więcej o: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Trening sprawności syren alarmowych

Grafika - Alarm    Zawiadamia się mieszkańców Gminy Opatów,  że dnia 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 1700 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego /głośny test syren/.

    W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu. 

26 lipca 2018
Przejdź do - Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2018 roku

Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2018 roku

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że z dniem 31 lipca 2018 roku mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2018 roku: za rolników, małżonków i domowników.

    Termin opłacenia składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15-tym dniem następnego miesiąca, czyli za lipiec bieżącego roku termin ten przypada na 16 sierpnia, ponieważ 15 sierpnia bieżącego roku jest dniem świątecznym, wolnym od pracy.

26 lipca 2018
Czytaj więcej o: Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2018 roku

Zawiadomienie dla przedsiębiorców dot. składania wniosków o wpis do "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami"

Ikona - informacja   W dniu 24 lipca mija termin składania wniosków o wpis do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami”.

    Wniosek o wpis do rejestru składa się w formie pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestrowego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Wzór formularza zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html  

20 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie dla przedsiębiorców dot. składania wniosków o wpis do "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami"

Informacja - usuwanie wyrobów zawierających azbest

Ikona - Informacja    Wójt Gminy Opatów informuje, iż Gmina Opatów otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie wyrobów zawierających azbest – eternit z pokryć dachowych.

    Firma odpowiedzialna za usuwanie tych wyrobów w najbliższych dniach będzie się kontaktować z mieszkańcami gminy, którzy złożyli wcześniej odpowiedni wniosek, w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi. Termin zakończenia wszystkich prac ustala się na koniec września br.

13 lipca 2018
Czytaj więcej o: Informacja - usuwanie wyrobów zawierających azbest