Gmina Opatów

„Rozbudowa stacji wodociągowej, ul. Słoneczna wraz z budową wodociągu, ul. Zakrzewska w miejscowości Waleńczów”

16 czerwca 2020

    W dniu 16 czerwca 2020 roku została zawarta umowa na wykonanie rozbudowy stacji wodociągowej, ul. Słoneczna wraz z budową wodociągu, ul. Zakrzewska w miejscowości Waleńczów.

Umowę zawarto z firmą INSTALKAN s.c., Daniel Solecki, Dariusz Solecki z siedzibą ul. Długa 20, 98-330 Pajęczno

Kwota kontraktu po rozstrzygnięciu przetargu wyniosła 839 954,70 zł. Środki na sfinalizowanie tego zadania pochodzą z budżetu Gminy Opatów oraz pożyczki w części umarzalnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zakres robót:

Prace mają zostać wykonane do 30 września 2020 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zdjęcie poglądowe (fot. Pixabay)

    Zdjęcie poglądowe (fot. Pixabay)