Gmina Opatów

Komunikat prasowy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

9 września 2019

    Komunikat prasowy dot. nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która odbyła się 29 sierpnia 2019 r. w Gliwicach.