Informacja dla podatników podatku od środków transportowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lutego 2019

Ikona informacyjna   Przypomina się, iż termin złożenia DEKLARACJI DT-1, DT-1/A na podatek od środków transportowych oraz płatności pierwszej raty upływa z dniem 15 lutego 2019 roku.

    Zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018, poz. 1445, z późn. zm.) informuje się, że w roku 2019 stosuje się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2018.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek / Druki Deklaracji