Gmina Opatów

Raport z konsultacji społecznych projektu: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów

9 czerwca 2017