Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Stacja%20meteorologiczna%20oddana%20do%20użytku

Stacja meteorologiczna już działa!

    W dniu 04 czerwca 2020r. w Iwanowicach Małych miało miejsce oddanie do użytku automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego. Oprócz deszczomierzów, stacja wyposażona została w wiatromierz, czujnik temperatury przygruntowej, czujnik temperatury i wilgotności.

    Budowa stacji wynika ze współpracy Powiatu Kłobuckiego z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Opatów – Pan Bogdan Sośniak, Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kłobucku – Pan Andrzej Kaczmarek oraz współwłaściciel firmy „A - STER” s.c., będącej bezpośrednim wykonawcą – Pan Marek Marszał.

5 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Stacja meteorologiczna już działa!
Powiększ zdjęcie ARiMR%20-%20logo

Informacja ARiMR dot. wsparcia na posadzenie lasu

    Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

5 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacja ARiMR dot. wsparcia na posadzenie lasu

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Opatów

    Szanowni  Mieszkańcy, interesanci Urzędu Gminy Opatów, w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. z dniem 1 czerwca 2020r. prowadzimy obsługę interesantów z wymogiem zachowania rygorów sanitarnych:

  1. Obowiązkowo zakrywamy usta  i nos.
  2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem na teren Urzędu.
  3. Zachowanie 2 metrów odstępu pomiędzy interesantami (oraz pracownikami Urzędu).
  4. Pisma składamy do urny wystawionej w wejściu głównym do Urzędu.
1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Opatów

„NIE ZAŚMIECAJMY NASZEJ GMINY”

    W ostatnim czasie na terenie gminy Opatów zaobserwowano liczne incydenty związane z wyrzucaniem różnego rodzaju odpadów w szczególności do lasów, przydrożnych rowów i innych mniej uczęszczanych miejsc.

    Przypominamy, że w ramach działającego systemu gospodarki odpadami każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich odbioru. Ponadto mieszkańcy naszej gminy mogą w każdy piątek i jedną sobotę w miesiącu (zgodnie z harmonogramem) nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opatowie, wszystkie wytworzone w swoim gospodarstwie domowym segregowane odpady komunalne, odpady problemowe w tym wielogabarytowe, zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK-u.  

    Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy wyglądu naszej Gminy, dbajmy razem o ład i porządek. Każdy  przypadek pozostawienia  śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym  będzie zgłaszany na Policję. 

    W czasie trwania epidemii środki zapobiegawcze takie jak maseczki, rękawiczki, środki ochronne stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji publicznej lub w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

 

Wójt Gminy Opatów
mgr inż. Bogdan Sośniak

28 maja 2020
Czytaj więcej o: „NIE ZAŚMIECAJMY NASZEJ GMINY”

Komunikat

Ikona informacyjna         Od poniedziałku 18 maja br. wznawiają działalność oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej w Opatowie. Zajęcia odbywać się będą w budynku przy ul. Częstochowskiej (jedna grupa) oraz w budynku przy ulicy Szkolnej (druga grupa). Odpowiednia informacja została przekazana Rodzicom przez Dyrektora szkoły.

         W oddziałach przedszkolnych pozostałych szkół trwa stan zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do dnia 24 maja 2020 r. Zadania oddziałów są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      

Wójt Gminy Opatów

15 maja 2020
Czytaj więcej o: Komunikat
Powiększ zdjęcie Fot.%20poglądowa

Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego

    Wójt Gminy Opatów informuje, że w ramach współpracy z Powiatem Kłobuckim oraz Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach, na terenie działki ewidencyjnej nr 121/2 w miejscowości Iwanowice Małe, obręb Iwanowice Małe, stanowiącej własność Gminy Opatów rozpoczęto realizację działań związanych z budową automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego.

    Budowa stacji meteorologicznej w centralnej części Powiatu Kłobuckiego przyczyni się m.in. do dokładniejszego i szybszego przewidywania zagrożenia suszą rolniczą oraz wytypowania terenów, gdzie niedobór wody może być największy. Dane pomiarowe będą podstawą do określenia zasięgu suszy, co w efekcie będzie stanowiło podstawę do ubiegania się rolników o odszkodowania z tytułu „klęski suszy”.

12 maja 2020
Czytaj więcej o: Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego