Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Komunikat

Ikona informacyjna         Od poniedziałku 18 maja br. wznawiają działalność oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej w Opatowie. Zajęcia odbywać się będą w budynku przy ul. Częstochowskiej (jedna grupa) oraz w budynku przy ulicy Szkolnej (druga grupa). Odpowiednia informacja została przekazana Rodzicom przez Dyrektora szkoły.

         W oddziałach przedszkolnych pozostałych szkół trwa stan zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do dnia 24 maja 2020 r. Zadania oddziałów są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      

Wójt Gminy Opatów

15 maja 2020
Czytaj więcej o: Komunikat
Powiększ zdjęcie Fot.%20poglądowa

Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego

    Wójt Gminy Opatów informuje, że w ramach współpracy z Powiatem Kłobuckim oraz Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach, na terenie działki ewidencyjnej nr 121/2 w miejscowości Iwanowice Małe, obręb Iwanowice Małe, stanowiącej własność Gminy Opatów rozpoczęto realizację działań związanych z budową automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego.

    Budowa stacji meteorologicznej w centralnej części Powiatu Kłobuckiego przyczyni się m.in. do dokładniejszego i szybszego przewidywania zagrożenia suszą rolniczą oraz wytypowania terenów, gdzie niedobór wody może być największy. Dane pomiarowe będą podstawą do określenia zasięgu suszy, co w efekcie będzie stanowiło podstawę do ubiegania się rolników o odszkodowania z tytułu „klęski suszy”.

12 maja 2020
Czytaj więcej o: Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

    Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, wszystkim pielęgniarkom i położnym składamy wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka.

Życzymy satysfakcji zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech na co dzień otacza Was życzliwość i serdeczność tych, których spotykacie na swojej drodze.

 

Wójt Gminy Opatów
wraz z pracownikami

12 maja 2020
Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
Powiększ zdjęcie ARiMR%20-%20logo

Informacje ARiMR

Informacje ARiMR dot.:

  • wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie;
  • pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw" oraz „Modernizację gospodarstw rolnych"
6 maja 2020
Czytaj więcej o: Informacje ARiMR

Komunikat

Ikona informacyjna    Informuję mieszkańców gminy, że termin płatności II raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości upływa 15 maja 2020 roku.

    W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, zachęcamy Podatników do korzystania z bankowości elektronicznej i przypominamy, że zapłacić podatek można nie wychodząc z domu poprzez internet dokonując zapłaty na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzjach podatkowych.

    Płatności podatku można również dokonać w Banku Spółdzielczym w Opatowie, w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysa.

Wójt Gminy Opatów

5 maja 2020
Czytaj więcej o: Komunikat