Jesteś tutaj: Start

Strona główna

K O M U N I K A T

W obliczu zwiększonej ilości odnotowanych przypadków zachorowania na koronowirusa oraz informacjami o wzrastającym codziennie ryzyku zakażenia na terenie Gminy Opatów,
Urząd Gminy Opatów zostaje zamknięty dla petentów.

Wszelkie wnioski, podania, petycje, pisma można wrzucać do urny wystawionej przed Urzędem.

Interesanci będą obsługiwani tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy tylko elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl)


PSR2020
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Mistrzowie Agro Polska Press

Ikona informacyjna    W imieniu redaktora naczelnego "Dziennika Zachodniego"  oraz głównego  koordynatora akcji Mistrzowie Agro Polska Press, Urząd Gminy Opatów ma przyjemność poinformować, że przedstawiciele Gminy Opatów zostali nominowani do tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku w akcji Mistrzowie Agro – największym plebiscycie wiejskim i rolniczym w Polsce prowadzonym w naszym województwie przez "Dziennik Zachodni" oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

30 września 2020
Czytaj więcej o: Mistrzowie Agro Polska Press

Powiat kłobucki ponownie w żółtej strefie

Ikona informacyjnaInformujemy wszystkich mieszkańców Gminy Opatów, iż 24 września 2020r Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę stref „żółtych” i „czerwonych”. Na tej liście znalazł się ponownie powiat Kłobucki.

    Wynika to z faktu, że zgodnie z wytycznymi MZ, jeśli na danym terenie odnotowano powyżej 12 nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców, powiat zostaje objęty strefą czerwoną, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys. – strefą żółtą. Dla powiatu kłobuckiego przedstawia się to następująco: od 51 do 102 aktywnych przypadków pozytywnych – strefa żółta; powyżej 102 – strefa czarwona

26 września 2020
Czytaj więcej o: Powiat kłobucki ponownie w żółtej strefie

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ikona informacyjna    Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Opatów

25 września 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Informacja KRUS: miesięczna wysokość składki w IV kwartale 2020r.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2020 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r.

     W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosić będzie odpowiednio: 42,00 zł miesięcznie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika.

    Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

    Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosić będzie 10% obowiązującej we wrześniu br. emerytury podstawowej (972,40 zł), tj. 97,00 zł miesięcznie.

    Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej tj. 117,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej tj. 233,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej tj. 467,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

    Ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za IV kwartał 2020 r. wypada w dniu 31 października 2020 r. w sobotę. Zgodnie z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy –tj. dzień 2 listopada 2020 r.

23 września 2020
Czytaj więcej o: Informacja KRUS: miesięczna wysokość składki w IV kwartale 2020r.

IX Ogólnopolskie Narodowe Czytanie

    W dniu 5 września 2020 roku odbywa się coroczne, IX już Ogólnopolskie Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej. Tegoroczna lektura to "Balladyna"Juliusza Słowackiego.
    Jednak w tym roku, w związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią, to wydarzenie wyglądać będzie nieco inaczej niż dotychczas. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie również  aktywnie uczestniczy w tym wydarzeniu.
    W dniu 26 sierpnia, zaproszeni przez bibliotekę  goście przeczytali wybrane fragmenty "Balladyny". Efektem tego spotkania jest nagranie, które można zobaczyć poniżej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!

5 września 2020
Czytaj więcej o: IX Ogólnopolskie Narodowe Czytanie

List Prezesa GUS

List Prezesa GUS trafił już do rolników!

W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W liście Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu gospodarstw rolnych w Polsce.

Jeśli jesteś rolnikiem i otrzymałeś list Prezesa GUS zachowaj go do spisu. List zawiera wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym  numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu) – który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.

Spis potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.

1 września 2020
Czytaj więcej o: List Prezesa GUS