Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Komunikat

Ikona informacyjna    W związku z ogłoszoną przez Prezesa Rady Ministrów możliwością otwarcia żłobków i przedszkoli informuję, że w obecnej chwili są prowadzone konsultacje z rodzicami uczniów oddziałów przedszkolnych i dyrektorami szkół prowadzonych przez Gminę Opatów.

    Ze względu na stan epidemii i konieczność dostosowania warunków pracy tych oddziałów do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego oddziały przedszkolne nie zostaną otwarte 6 maja br.

    Po przeprowadzonych konsultacjach i po opracowaniu przez dyrektorów szkół wewnętrznych procedur bezpieczeństwa poinformuję Państwa o terminie otwarcia oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Opatów.

 

Wójt Gminy Opatów

4 maja 2020
Czytaj więcej o: Komunikat

Zastępcze punkty poboru wody na cele pożarowe

Ikona informacyjna    Okres suszy, jaki obecnie przeżywamy, jest trudny nie tylko dla rolników. Wypalanie nieużytków i traw oraz pożary w lasach (w wyniku podpaleń) wiążą się z problemem zaopatrzenia w wodę jednostek straży pożarnej (państwowej i ochotniczych) uczestniczących w akcjach gaśniczych. Pobór wody z hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej nie zawsze jest skutecznym rozwiązaniem, gdyż wydajność tych sieci nie zawsze pozwala na szybkie napełnianie zbiorników  kilku czy kilkunastu wozów bojowych. Poza tym negatywnie oddziaływuje na bieżące zaopatrzenie w wodę mieszkańców.

W celu poprawy tej sytuacji wyznaczone zostały zastępcze punkty poboru wody na cele pożarowe usytuowane na rzekach płynących przez naszą gminę. W Opatowie na rzece Opatówce, wykorzystując spiętrzenie nurtu, wyznaczono dwie lokalizacje, w Wilkowiecku jedną na rzece Dziuni oraz w Złochowicach na otwartym zbiorniku wodnym przy remizie OSP.

Informacje o dokładnej lokalizacji tych punktów wraz z trasą dojazdu zostaną przekazane do wszystkich jednostek OSP z naszej gminy oraz na stanowisko kierowania Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku.

30 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Zastępcze punkty poboru wody na cele pożarowe

Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty

Ikona informacyjna    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja przelała kolejne 93 mln zł.

29 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty

Odroczenie terminu płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

Ikona informacyjna    Wójt Gminy Opatów informuje, że na podstawie ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych gminy za 2020r. wnosi się  w terminie do dnia 30 czerwca 2020r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gov/odroczenie-platnosci-za-uzytkowanie-wieczyste-gruntu-gminy

29 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Odroczenie terminu płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

Konkursu Inicjatywa Sołecka „MKIS” 2020

Gmina Opatów złożyła 4 projekty wniosków o pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka  „MKIS” 2020 na realizację zadań pn.

  1. „Budowa placu rekreacyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Iwanowice Duże”.
  2. „Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej jako centrum rekreacyjne w miejscowości Opatów”.
  3. „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Złochowicach”.
  4. „Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy centrum rekreacyjnym w miejscowości Zwierzyniec Pierwszy”.

 

28 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Konkursu Inicjatywa Sołecka „MKIS” 2020

Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych

    Gmina Opatów otrzymała promesę na dwa zadania do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok.

Zadanie 1

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 001S - ul. Szkolna w miejscowości Waleńczów, gmina Opatów

Całkowity koszt zadania - 370 805,00 zł
Kwota dofinansowania 70% - 259 563,50 zł
Środki własne - 111 241,50 zł
Termin realizacji lipiec – październik 2020

Zadanie 2

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 012S - ul. Nadrzeczna w miejscowości Opatów, gmina Opatów

Całkowity koszt zadania - 344 818,00 zł
Kwota dofinansowania 70% - 241 372,60 zł
Środki własne - 103 445,40 zł
Termin realizacji lipiec – październik 2020

28 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych