Jesteś tutaj: Start

Strona główna

K O M U N I K A T

W obliczu zwiększonej ilości odnotowanych przypadków zachorowania na koronowirusa oraz informacjami o wzrastającym codziennie ryzyku zakażenia na terenie Gminy Opatów,
Urząd Gminy Opatów zostaje zamknięty dla petentów.

Wszelkie wnioski, podania, petycje, pisma można wrzucać do urny wystawionej przed Urzędem.

Interesanci będą obsługiwani tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy tylko elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl)


PSR2020
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Kwiaty

Dzień Kobiet

    Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć wszystkim Paniom życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i szczęścia, by w każdym dniu roku uśmiech na twarzy gościł tak samo często, jak w tym świątecznym dniu.
     Życzymy sukcesów na gruncie zawodowym i prywatnym, nieustającej radości z życia oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

8 marca 2016
Czytaj więcej o: Dzień Kobiet
Powiększ zdjęcie Logo%20Funduszy%20Europejskich

Realizacja projektu „Aktywna Integracja powiatu kłobuckiego”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, że Powiat Kłobucki w latach 2014 – 2020 w partnerstwie z Gminą Opatów, Gminą Kłobuck, Gminą Panki, Gminą Krzepice, Gminą Lipie, Gminą Miedźno, Gminą Wręczyca Wielka, Gmina Przystajń, realizuje projekt „Aktywna Integracja powiatu kłobuckiego”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

22 lutego 2016
Czytaj więcej o: Realizacja projektu „Aktywna Integracja powiatu kłobuckiego”
Powiększ zdjęcie

Wyniki oraz podsumowanie konkurs pt: „ Komputer - mój wróg czy przyjaciel?” ogłoszonego przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny

    W dniu 29 stycznia 2016r.  wpłynęło  do Zespołu Interdyscyplinarnego  21 prac literackich wykonanych przez uczniów Szkół Podstawowych  w Opatowie, Waleńczowie i Złochowicach oraz 26 prac w formie prezentacji multimedialnych przygotowanych  przez uczniów Gimnazjum w Opatowie.

16 lutego 2016
Czytaj więcej o: Wyniki oraz podsumowanie konkurs pt: „ Komputer - mój wróg czy przyjaciel?” ogłoszonego przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Powiększ zdjęcie Logo%20-%20Glówny%20Urząd%20Statystyczny

Informacja Urzędu Statystycznego dotycząca badań ankietowych

ANKIETER URZĘDU STATYSTYCZNEGO MOŻE ZAPUKAĆ DO DRZWI

Uprzejmie informujemy, że Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje na terenie województwa śląskiego reprezentacyjne badania ankietowe.

Każdy ankieter – pracownik US Katowice przedstawia się i posiada legitymację służbową oraz imienne upoważnienie

 

15 lutego 2016
Czytaj więcej o: Informacja Urzędu Statystycznego dotycząca badań ankietowych
Powiększ zdjęcie Miniatura%20-%20Dowód%20Osobisty(Wzór)

Informacja o posługiwaniu się unieważnionym dowodem osobistym

    Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Należy mieć świadomość, że unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać!

12 lutego 2016
Czytaj więcej o: Informacja o posługiwaniu się unieważnionym dowodem osobistym

Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Ikona komunikatKomunikat Wójta Gminy Opatów z dnia 21 stycznia 2016r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie § 6 Uchwały Nr 228/L/2010 Rady Gminy Opatów z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Wójta Gminy Opatów Nr 0050.3.2016 z dnia 21 stycznia 2016r.,

zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 

22 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych