Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Miniatura%20-%20Dzień%20Sołtysa

Dzień Sołtysa

    Z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, sukcesów oraz wytrwałości w dalszej pracy społecznej.
Dziękujemy za zaangażowanie w codzienną działalność na rzecz środowiska lokalnego oraz owocną współpracę zarówno z Samorządem Gminy jak i mieszkańcami sołectw.

11 marca 2016
Czytaj więcej o: Dzień Sołtysa

Otwarty konkurs ofert

Ikona komunikatWójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2016 rok

11 marca 2016
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert
Powiększ zdjęcie Kwiaty

Dzień Kobiet

    Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć wszystkim Paniom życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i szczęścia, by w każdym dniu roku uśmiech na twarzy gościł tak samo często, jak w tym świątecznym dniu.
     Życzymy sukcesów na gruncie zawodowym i prywatnym, nieustającej radości z życia oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

8 marca 2016
Czytaj więcej o: Dzień Kobiet
Powiększ zdjęcie Logo%20Funduszy%20Europejskich

Realizacja projektu „Aktywna Integracja powiatu kłobuckiego”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie informuje, że Powiat Kłobucki w latach 2014 – 2020 w partnerstwie z Gminą Opatów, Gminą Kłobuck, Gminą Panki, Gminą Krzepice, Gminą Lipie, Gminą Miedźno, Gminą Wręczyca Wielka, Gmina Przystajń, realizuje projekt „Aktywna Integracja powiatu kłobuckiego”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

22 lutego 2016
Czytaj więcej o: Realizacja projektu „Aktywna Integracja powiatu kłobuckiego”
Powiększ zdjęcie

Wyniki oraz podsumowanie konkurs pt: „ Komputer - mój wróg czy przyjaciel?” ogłoszonego przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny

    W dniu 29 stycznia 2016r.  wpłynęło  do Zespołu Interdyscyplinarnego  21 prac literackich wykonanych przez uczniów Szkół Podstawowych  w Opatowie, Waleńczowie i Złochowicach oraz 26 prac w formie prezentacji multimedialnych przygotowanych  przez uczniów Gimnazjum w Opatowie.

16 lutego 2016
Czytaj więcej o: Wyniki oraz podsumowanie konkurs pt: „ Komputer - mój wróg czy przyjaciel?” ogłoszonego przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Powiększ zdjęcie Logo%20-%20Glówny%20Urząd%20Statystyczny

Informacja Urzędu Statystycznego dotycząca badań ankietowych

ANKIETER URZĘDU STATYSTYCZNEGO MOŻE ZAPUKAĆ DO DRZWI

Uprzejmie informujemy, że Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje na terenie województwa śląskiego reprezentacyjne badania ankietowe.

Każdy ankieter – pracownik US Katowice przedstawia się i posiada legitymację służbową oraz imienne upoważnienie

 

15 lutego 2016
Czytaj więcej o: Informacja Urzędu Statystycznego dotycząca badań ankietowych
Powiększ zdjęcie Miniatura%20-%20Dowód%20Osobisty(Wzór)

Informacja o posługiwaniu się unieważnionym dowodem osobistym

    Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Należy mieć świadomość, że unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać!

12 lutego 2016
Czytaj więcej o: Informacja o posługiwaniu się unieważnionym dowodem osobistym