Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - Ankieta

    Gmina Opatów zamierza przystąpić do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane z terenu gminy.

    W związku z powyższym, osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Opatowie (pokój nr 20) w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.

8 listopada 2019
Czytaj więcej o: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - Ankieta
Powiększ zdjęcie

Mini forum Organizacji Pozarządowych

    W dniu 7 listopada 2019r. w Sali OSP w Złochowicach z inicjatywy Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Częstochowy oraz Urzędu Gminy w Opatowie, odbyło się Mini forum Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu wzięły udział organizacje pozarządowe działające na terenie tutejszej gminy, w tym Kluby Sportowe,  Koła Gospodyń Wiejskich, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

8 listopada 2019
Czytaj więcej o: Mini forum Organizacji Pozarządowych
Powiększ zdjęcie Logo%20

Program 300+

    Rodzice uczniów, którzy do tej pory nie zgłosili się po wyprawkę, mają czas do końca listopada. Kwota 300 zł, to pieniądze na szkolną wyprawkę w ramach rządowego programu Dobry Start. Pieniądze może otrzymać dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

    Wniosek można złożyć elektronicznie przez stronę Ministerstwa Rodziny https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze lub tradycyjnie (w formie papierowej) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie (pok. nr 15)

23 października 2019
Czytaj więcej o: Program 300+
Powiększ zdjęcie Podpisanie%20umowy

Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Miodowej w Iwanowicach Małych

    W dniu 22 października br. podpisano umowę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Miodowej w Iwanowicach Małych. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest przedsiębiorstwo „HUCZ” Sp.z o.o. Spółka Komandytowa z Boronowa.

    Termin wykonania zadania – 30 listopad br. Wartość zadania 218 626,50 zł. Zadanie jest dofinansowane  w 60% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

22 października 2019
Czytaj więcej o: Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Miodowej w Iwanowicach Małych
Powiększ zdjęcie Fot.%20PSG%20(zdjęcie%20poglądowe)

Gazyfikacja gminy Opatów

    Pismem z dnia 17 października br. Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu poinformowała o ogłoszeniu postępowania przetargowego  na wyłonienie wykonawcy budowy gazociągu w miejscowościach: Iwanowice Duże i Opatów.

    Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest do końca grudnia tego roku, a wykonanie przedmiotowego gazociągu – do  końca września 2020 roku (9 miesięcy od daty podpisania). To pierwszy etap gazyfikacji naszej gminy.

22 października 2019
Czytaj więcej o: Gazyfikacja gminy Opatów