Planowana reforma oświaty w Gminie Opatów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lutego 2021

Ikona - Informacja    Informujemy, iż od 2021 r. planowana jest reorganizacja gminnego systemu oświaty. Pierwszy etap dotyczyć będzie szkoły w miejscowości Iwanowice Duże.

Planujemy przekształcić Szkołę Podstawową w Iwanowicach Dużych w szkołę filialną z klasami I – III z oddziałami przedszkolnymi.

Dzięki przewiezieniu uczniów klas IV – VIII do Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Opatowie - wygospodarowane pomieszczenia przeznaczone zostaną na prowadzenie Klubu Seniora. Gmina Opatów rozpoczęła starania o dofinansowanie z programu „SENIOR+” na stworzenie w budynku szkoły placówki integrującej „senioralną” społeczność nie tylko tej miejscowości.

Liczymy, że zrozumienie i poparcie tej inicjatywy pozwoli na przeprowadzenie reformy oraz przysporzy mieszkańcom całej naszej gminy dodatkowych korzyści.