Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 sierpnia 2020

Ikona informacyjna    Urząd Gminy w Opatowie przypomina o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

    W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć  w Urzędzie Gminy Opatów, pok. Nr 9 (sekretariat) w terminie od 1 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Do wniosku należy dołączyć  faktury VAT(lub ich kopie)  dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r.

Ponadto  rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym celu do wniosku należy załączyć zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

 
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (2020)