Zastępcze punkty poboru wody na cele pożarowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2020

Ikona informacyjna    Okres suszy, jaki obecnie przeżywamy, jest trudny nie tylko dla rolników. Wypalanie nieużytków i traw oraz pożary w lasach (w wyniku podpaleń) wiążą się z problemem zaopatrzenia w wodę jednostek straży pożarnej (państwowej i ochotniczych) uczestniczących w akcjach gaśniczych. Pobór wody z hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej nie zawsze jest skutecznym rozwiązaniem, gdyż wydajność tych sieci nie zawsze pozwala na szybkie napełnianie zbiorników  kilku czy kilkunastu wozów bojowych. Poza tym negatywnie oddziaływuje na bieżące zaopatrzenie w wodę mieszkańców.

W celu poprawy tej sytuacji wyznaczone zostały zastępcze punkty poboru wody na cele pożarowe usytuowane na rzekach płynących przez naszą gminę. W Opatowie na rzece Opatówce, wykorzystując spiętrzenie nurtu, wyznaczono dwie lokalizacje, w Wilkowiecku jedną na rzece Dziuni oraz w Złochowicach na otwartym zbiorniku wodnym przy remizie OSP.

Informacje o dokładnej lokalizacji tych punktów wraz z trasą dojazdu zostaną przekazane do wszystkich jednostek OSP z naszej gminy oraz na stanowisko kierowania Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku.