Odroczenie terminu płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 kwietnia 2020

Ikona informacyjna    Wójt Gminy Opatów informuje, że na podstawie ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych gminy za 2020r. wnosi się  w terminie do dnia 30 czerwca 2020r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gov/odroczenie-platnosci-za-uzytkowanie-wieczyste-gruntu-gminy