Konkursu Inicjatywa Sołecka „MKIS” 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 kwietnia 2020

Gmina Opatów złożyła 4 projekty wniosków o pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka  „MKIS” 2020 na realizację zadań pn.

  1. „Budowa placu rekreacyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Iwanowice Duże”.
  2. „Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej jako centrum rekreacyjne w miejscowości Opatów”.
  3. „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Złochowicach”.
  4. „Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu przy centrum rekreacyjnym w miejscowości Zwierzyniec Pierwszy”.

 

Cele Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”:

1)   kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców
2)   pobudzanie aktywności gospodarczej
3)   podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej regionu
4)   zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego
5)   kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.