Informacja dla podatników podatku od środków transportowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lutego 2020

Ikona informacyjna    Przypomina się, ż termin złożenia DEKLARACJI DT-1, DT-1/A na podatek od środków transportowych oraz płatności pierwszej raty upływa z dniem 15 lutego 2020 roku.

    Zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U.2019,poz.1170) informuje się, że w roku 2020 stosuje się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2019.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek / Druki Deklaracji