Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - Ankieta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2019

    Gmina Opatów zamierza przystąpić do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane z terenu gminy.

    W związku z powyższym, osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Opatowie (pokój nr 20) w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.

Ankiety można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 20) oraz u sołtysa lub pobrać ze strony internetowej gminy (załącznik poniżej)

Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania przez Gminę dofinansowania na ten cel.

Rodzaje odpadów jakie będą odbierane od rolników:

  • folie rolnicze, tunelowe, ogrodnicze,
  • folia po balotach sianokiszonek,
  • siatki do owijania balotów,
  • worki po nawozach,
  • sznurki rolnicze,
  • opakowania typu BIG-BAG.

Zbiórka odpadów rolniczych będzie bezpłatna, dlatego prosimy aby ankieta była wypełniona rzetelnie, ponieważ podane ilości odpadów będą podstawą do złożenia przez Gminę wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wójt Gminy Opatów
mgr inż. Bogdan Sośniak

Pliki do pobrania