Informacja dot. terminu kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2019

Ikona informacyjna    Informujemy, iż upłynął termin kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 20 sierpnia 2019 r., każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, powinien dokonać wpłaty należności na wskazane konto indywidualne  bez  wezwania zgodnie ze złożoną deklaracją.

Do osób, które zalegają z płatnościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, zostaną wysłane upomnienia, a w przypadku dalszego braku wpłaty, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

    Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Opatów Nr 38/VIII/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • gospodarstwo domowe 1 osobowe - 16,00 zł,
  • gospodarstwo domowe 2 osobowe - 32,00 zł,
  •  gospodarstwo domowe 3 osobowe - 48,00 zł,
  • gospodarstwo domowe 4 osobowe - 64,00 zł,
  • gospodarstwo domowe 5 osobowe - 80,00 zł,
  • gospodarstwo domowe 6 osobowe - 96,00 zł,
  • gospodarstwa 7 osobowe i większe - 112,00 zł.