Komunikat dot. wykonania podłączenia instalacji domowych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Iwanowice Małe i Opatów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2019

Ikona informacyjnaMIESZKAŃCY  IWANOWIC  MAŁYCH
ulica Miodowa i ulica Zwierzyniecka

MIESZKAŃCY  OPATOWA
ulica Nadrzeczna

 Od dnia 15 lipca 2019 roku istnieje możliwość podłączania domowych instalacji kanalizacji sanitarnej (ściekowej) do nowo wybudowanej  sieci według poniższych warunków.

  1. Połączenie instalacji domowych ze studzienką kanalizacyjną na posesji wykonuje każdy właściciel własnym kosztem i staraniem w terminie do 30 września 2019 roku.
  2. Ww. prace muszą być zgłoszone do odbioru przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie, po czym nastąpi podpisanie umowy o odbiór ścieków komunalnych.
    Tel.: 34 319 62 59,  696 667 781,  534 266 650
  3. Dotychczasowe zbiorniki bezodpływowe (szamba) muszą być fizycznie oddzielone od wybudowanej kanalizacji.
  4. Właściciele posesji zostaną zobowiązani do poniesienia opłaty adiacenckiej.

 

Wójt  Gminy  Opatów
/ - / Bogdan Sośniak