Inwenatryzacja wyrobów zawierających azbest

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 czerwca 2015

    Wójt Gminy Opatów informuje, iż Gmina Opatów otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z opracowaniem Programu.

    W związku z powyższym na terenie Gminy w okresie lipiec-wrzesień zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Wójta Gminy Opatów.

    Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opracowania "Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy", który umożliwi pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.