Wykaz części nieruchomości komunalnej budynkowej przeznaczony na wynajem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2018

Ikona - informacja    Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Opatów podaje do wiadomości wykaz części nieruchomości komunalnej budynkowej położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki nr 27 przeznaczony na wynajem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.