Biuletyn Informacyjny


czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-11-13

Komunikat

KOMUNIKAT
w sprawie umieszczania materiałów wyborczych (plakatów i haseł wyborczych) w pasie drogowym dróg gminnych na terenie gminy Opatów
    
    W związku z kampanią wyborczą w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wójta gminy Opatów w roku 2014, na podstawie art. 109 i 110 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 roku, Nr 21, pozycja 112 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Opatów informuje, że wyraża zgodę na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na własnych urządzeniach ogłoszeniowych ustawianych w pasach drogowych dróg gminnych. Przy ustawianiu tych urządzeń należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Ustawienie urządzeń nie wymaga wydania decyzji o zajęciu pasa drogowego, jak również nie podlega opłacie.
    Urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy zobowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. Po upływie tego terminu materiały wyborcze mogą zostać usunięte na koszt obowiązanych.
   
Plakatów i haseł wyborczych nie należy umieszczać na:
  • obiektach inżynieryjnych,
  • słupkach i słupach z umieszczonymi znakami drogowymi i nazwami ulic,
  • wiatach przystankowych,
  • urządzeniach bezpieczeństwa ruch drogowego.
    Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób by nie stwarzały zagrożenia dla ruchu drogowego, w szczególności nie zasłaniały znaków i sygnałów drogowych ani widoczności użytkownikom dróg.
    Umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na słupach oświetleniowych, energetycznych, trakcyjnych i innych obiektach oraz w pasach drogowych dróg nie będących w zarządzie gminy Opatów wymaga uzyskania zgody ich właścicieli lub zarządców.

Wójt Gminy Opatów
Bogdan Sośniak

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-10-31

Dzień Edukacji Narodowej

Zyczenie     W tym szczególnym dniu składamy podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za odpowiedzialną pracę w ksztaltowaniu umysłów oraz serc dzieci i młodzieży.
    Proszę przyjąć życzenia zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.
    Niech towarzyszy Wam przekonanie, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt.
Wójt Gminy Opatów

oraz
Radni Gminy Opatów

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-10-13

Bezpłatne badanie słuchu

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-10-10

Bezpłatne badania mammograficzne

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-10-10

Informacja - Tauronczytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-10-06

Dodatkowa zbiórka odpadów

    Wójt Gminy Opatów informuje że w dniach od 06.10.2014 r. do 15.10.2014 r. na terenie gminy Opatów odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów tj.: meble i odpady wielkogabarytowe, elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny itp.), chemikalia (puszki po farbach, lakierach), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlano- remontowe, zużyte opony i wszystkie inne odpady.
    Zgromadzone drobne odpady powinny być zapakowane w pojemniki umożliwiające odbiór tych odpadów.
   
Zbiórka wymienionych odpadów prowadzona będzie w każdej miejscowości, wg harmonogramu:  
06.10.2014 r. - Waleńczów;
07.10.2014 r. - Złochowice;
08.10.2014 r. - Wilkowiecko –
ul. Długosza, Polna, Źródlana, Zawodzie, Mikołaja z Wilkowiecka,  Dąbrówka, Sosnowa, Podleśna, Leśna, Wilcze Doły, Lipowa, 3-Maja, Szkolna;
09.10.2014 r. - Wilkowiecko
– ul. A. Mickiewicza, Dolna, Górna, Żołnierzy Września, Młyńska,  Płk. Chodakowskiego, Leszcze, Nadrzeczna, Cmentarna;
10.10.2014 r. - Opatów;
13.10.2014 r. - Iwanowice Duże;
14.10.2014 r. - Iwanowice Małe, Iwanowice-Naboków;
15.10.2014 r. - Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Drugi (Kleć).

    Wszystkie odpady powinny być wystawione przed posesję do godziny 8 rano.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-10-02

Powiatowy Serwis Informacyjny SMS


Jeśli interesują Cię ostrzeżenia meteorologiczne wydane dla twojego regionu zapisz się do Powiatowego Serwisu Informacyjnego SMS.

Jak się zarejestrować ?
    Aby skorzystać z Powiatowego Serwisu Informacyjnego SMS należy zarejestrować się do serwisu powiadomień SMS na stronie internetowej powiatu kłobuckiego:
http://powiatklobucki.pl/artykul/851/powiatowy-serwis-informacyjny-sms.html.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2014-10-01


Strona 6 z 22

Poprzednia [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] Następna
KALENDARZ
Dziś jest: 28 Lipiec Imieniny obchodzi: Wiktor, Innocenty, Aida

BIP Opatów


Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia i Raporty
Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

DZ.U. i M.P.Wersje Elektroniczne DZ.U. i M.P.

Copyright by UG Opatów 2008  ||  Created by Michał Buliński
    Administrator  ||  Webmaster