Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

    W dniach  od 23 do 28 lutego 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje:
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
    Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli innych środowisk w trakcie pełnionych dyżurów.
    Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 18.00, natomiast w sobotę w godz. 10.00 do 13.00.
    Lista ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl
    W powiecie kłobuckim od stycznia działa Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem który znajduje się w Kłobucku przy ul. Skorupki 46, I piętro pokój nr 109. Z pomocy można korzystać we wtorki od 9.00 do 15.00 i w czwartki od 10.00 do 16.00. Kontakt telefoniczny 793 378 854.

Załączniki:

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-02-23

Opatów CUP 2015

     W sobotę 31 stycznia w hali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie odbył się II Powiatowy Feryjny Turniej w Tenisie stołowym „Opatów CUP”. Turniej odbywał się na 6 stołach zgodnie z przepisami PZTS w 5 kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Zawodnicy startowali z całego Powiatu Kłobuckiego, łączna liczba zawodników biorących udział to 93 graczy.
    Nagrody wręczali Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak i Dyrektor Gimnazjum w Opatowie Grzegorz Zmorek. Nad całą sportową imprezą czuwał sędzia zawodów Dariusz Jankowski.
    Impreza ta jest cyklicznym turniejem odbywającym się w Opatowskim Gimnazjum i miejmy nadzieję że z roku na rok będzie zrzeszała coraz większą liczbę pasjonatów ping-ponga.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-02-18

Informacja dla Właścicieli Psów

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku informuje, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2011r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późniejszymi zmianami) psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
    Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
    Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
    Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.
    Koszt szczepienia ponosi posiadacz zwierzęcia.

    Posiadacz zwierzęcia, który uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 85 ust. 1a cytowanej powyżej ustawy, podlega karze grzywny.

Powiatowy Lekarz weterynarii
w Kłobucku

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-02-12

Ogłoszenie

    Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014r poz. 518 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Opatów na okres 21 dni został wywieszony wykaz części nieruchomości komunalnej budynkowej położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki 27 przeznaczony na wynajem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wójt Gminy Opatów

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-02-04

Opatów CUP w Tenisie Stołowym - 31.01.2015r.

    W sobotę 31 stycznia w hali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie odbędzie się II Turniej Opatów CUP w Tenisie Stołowym.

Zapraszamy do wspólnej zabawy !

Załączniki:

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-01-29

Bezpieczne Ferie 2015

--
Załączniki:

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-01-28

Komunikat

    Urząd Gminy w Opatowie informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
    W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego można będzie składać w Urzędzie Gminy Opatów, pok. Nr 9 (sekretariat) w terminie od 1 lutego 2015r. do 28 lutego 2015 r.
    Do wniosku należy dołączyć  faktury VAT(lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 31 stycznia 2015r.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-01-19

Informacja

    Informujemy iż 7stycznia 2015r. w Gazecie Wyborczej (Dodatek Częstochowa) ukazał się artykuł  na temat pozyskiwania doatcji z funduszy europejskich w regionie. Gmina Opatów uplasowała się na drugim miejscu w  zestawienu  pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich, obejmującym powiat kłobucki.
    Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dostępnym także online na stronach gazeta.pl
Link do artykuł

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-01-09


Strona 1 z 19

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] Następna
KALENDARZ
Dziś jest: 2 Marzec Imieniny obchodzi: Halszka, Helena, Radosław

BIP Opatów


Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia i Raporty
Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

DZ.U. i M.P.Wersje Elektroniczne DZ.U. i M.P.

Copyright by UG Opatów 2008  ||  Created by Michał Buliński
    Administrator  ||  Webmaster