Informacja PKS Częstochowa - zmiany w rozkładzie jazdy

    Od dnia  28.06.2015 roku wchodzi w życie nowy rozkład jazdy, w związku z powyższym PKS Częstochowa S.A. wprowadza n/w zmiany w obowiązującym rozkładzie jazdy:

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-06-24

Wyniki - III Mistrzostwa Gminy Opatów w Nordic Walking

Mistrzostwa Gminy w Nordic Walking    W minioną niedziele 21 czerwca 2015r. podczas festynu rodzinnego odbyły się w Iwanowicach Dużych III Mistrzostwa Gminy Opatów w Nordic Walking.
    Zawody były rozgrywane w kilku kategoriach z podziałem na kobiety i mężczyzn. Rywalizacja odbywała się na dystansie ok. 5 km. W zawodach wzięło udział 49 zawodników w przedziale wiekowym od 5 do 72 lat. Każdy z uczestników po przekroczeniu mety otrzymał pamiątkowy gadżet. Zdobywców miejsc I – III w poszczególnych kategoriach nagrodzono statuetkami oraz upominkkami.
    Zwycięzcom gratulowali Bogdan Sośniak Wójt Gminy Opatów, Jerzy Szyja Sekretarz Gminy Opatów oraz Dorota Knysak Dyrektor SP Iwanowice Duże
    Wśród atrakcji organizowane były m.in. biegi dla młodzieży szkolnej. Na scenie występowali uczniowie i absolwenci szkoły podstawowej.
    Podczas imprezy strażacy rywalizowali w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Wyniki III Mistrzostw Gminy Opatów w Nordic Walking

>>Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii<<

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-06-22

XI Sesja Rady Gminy Opatów

    Zawiadamiamy, iż w dniu 29 czerwca 2015 roku o godz. 13.00 odbędzie się XI sesja Rady Gminy Opatów w sali remizy OSP w Opatowie ul. Tadeusza Kosciuszki 80.

Postanowienie w sprawie terminu i porządku obrad

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-06-16

Inwenatryzacja wyrobów zawierających azbest

    Wójt Gminy Opatów informuje, iż Gmina Opatów otrzymała dotację z Ministerstwa Gospodarki na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z opracowaniem Programu.
    W związku  z powyższym na terenie Gminy w okresie lipiec-wrzesień zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Wójta Gminy Opatów.
    Przeprowadzona inwentaryzacja posłuży do opracowania  "Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy", który umożliwi pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-06-16

III Mistrzostwa Gminy Opatów w Nordic Walking

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-06-15

Wyniki konkursu plastycznego pt.: "PRZEMOC ZAMIENIAM W POMOC"

    Wdniu 26 maja 2015r. odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników zorganizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny w Opatowie  gminnego konkursu plastycznego pt.: „PRZEMOC  ZAMIENIAM  W  POMOC”.

    Zgodnie z regulaminem konkursu w dniu 15 maja 2015r. wpłynęło 39 prac w trzech kategoriach:
I kategoriauczniowie III i IV klasy szkoły podstawowej - 7 prac ,
II kategoriauczniowie IV i V klasy szkoły podstawowej - 14 prac,
III kategoriauczniowie Gimnazjum w Opatowie - 18 prac.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-05-28

Obwieszczenie - Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

OBWIESZCZENIE
komisji okręgowej nr 140
w Gminie Opatów
z dnia 15 maja 2015 r.

lista kandydatów w okręgu NR 140 w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej zarządzonych na dzień:
31 maja 2015 r.


Załączniki:

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-05-25

Komunikat

K O M U N I K A T
w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2016-2019

- do Sądu Rejonowego w Częstochowie -1 osoba
- do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 1 osoba

Rada Gminy w Opatowie informuje ,że w bieżącym roku upływa kadencja aktualnie działających ławników przy Sądzie Okręgowym.

Szczegółowe zasady wyborów ławników są uregulowane ustawą z dnia 27.07.2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 roku, poz.133)

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2015 roku do Urzędu Gminy Opatów.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników zgłaszać mogą:
- prezesi sądów,
- stowarzyszenia i
- organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa ( z wyjątkiem partii politycznych),
- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na stałe na danym terenie gminy.

czytaj więcej(..)

Autor: Administrator                             Opublikowano: 2015-05-25


Strona 1 z 22

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] Następna
KALENDARZ
Dziś jest: 3 Lipiec Imieniny obchodzi: Anatol, Jacek, Tomasz

BIP Opatów


Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia i Raporty
Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

DZ.U. i M.P.Wersje Elektroniczne DZ.U. i M.P.

Copyright by UG Opatów 2008  ||  Created by Michał Buliński
    Administrator  ||  Webmaster