Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

Ikona    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składamy serdeczne podziękowania za trud pracy wkładany w proces kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Dziękujemy za codzienną, pełną poświęcenia i zaangażowania pracę . Niech Wasze wysiłki zawsze przynoszą Wam satysfakcję  i uczucie spełnienia.

    Życzymy Wam radości z realizowanych zadań, zadowolenia z  pracy pedagogicznej oraz wszystkiego najlepszego w życiu osobistym. Niech Wam nigdy nie zabraknie wytrwałości i cierpliwości, a Wasza praca niech jest źródłem nieustannych sukcesów.

 

Wójt Gminy Opatów 
oraz
Przewodniczący Rady Gminy

12 października 2018
Czytaj więcej o: Dzień Edukacji Narodowej
Powiększ zdjęcie

Złote Gody 2018

    Z okazji "Złotych Godów" Urząd Stanu Cywilnego przygotował uroczyste spotkanie, które odbyło się w dniu 4 października 2018r. Jubilaci otrzymali medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, które wręczył Wójt Gminy Opatów Bogdan Sośniak.

12 października 2018
Czytaj więcej o: Złote Gody 2018

Wykaz części nieruchomości komunalnej budynkowej przeznaczony na wynajem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Ikona informacyjna    Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r poz. 121 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Opatów oraz na stronie internetowej tut. Urzędu na okres 21 dni został wywieszony wykaz części nieruchomości komunalnej budynkowej położonej w Złochowicach przy ul. Wesołej nr 3 przeznaczony na wynajem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

11 października 2018
Czytaj więcej o: Wykaz części nieruchomości komunalnej budynkowej przeznaczony na wynajem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów

    Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów zainteresowanych konkursem nr  RPSL.08.02.02-IP.02-24-058/18 w ramach Podziałania 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego oraz konkursem nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-057/18 w ramach  Poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 Termin spotkania: 17-10-2018 r.

Miejsce spotkania: budynek Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, sala nr 108

Rejestracja spotkania: 9.45 - 10.00

Godziny spotkania: 10.00 - 12.10

Szczególowe informacje na stronie:
http://fe.czestochowa.pl/page/4552,1-aktualnosci.html?id=11439

9 października 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów
Powiększ zdjęcie Plakat%20-%20Progam%20CZYSTE%20POWIETRZE

Ogólnopolski program "CZYSTE POWIETRZE"

    W związku z ogólnopolskim programem CZYSTE POWIETRZE, Wójt Gminy Opatów zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych wymianą pieca i termomodernizacją budynków na spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska w dniu 16 października 2018 r. (wtorek), godzina 18.00 w Szkole Podstawowej w Opatowie (budynek byłego Gimnazjum), Opatów, ul. Szkolna 5.

8 października 2018
Czytaj więcej o: Ogólnopolski program "CZYSTE POWIETRZE"

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu rtv i agd oraz opon samochodowych

Ikona informacyjna    Przypominamy, że w dniach 6 - 31.10.2018 r. na terenie Gminy Opatów odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu rtv i agd oraz opon samochodowych sprzed posesji zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych w załączeniu poniżej, oraz w zakładce Gospodarka Odpadami->Harmonogram wywozu odpadów (http://www.opatow.gmina.pl/p,80,harmonogram-wywozu-odpadow), gdzie znajdują się zawsze aktualne harmonogramy wywozu na poszczególne kwartały.

3 października 2018
Czytaj więcej o: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu rtv i agd oraz opon samochodowych
Powiększ zdjęcie Logo%20-%20KRUS

Informacja KRUS - Przedłużona umowa na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci rolników

    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Wojciech Sekściński podjęli decyzje o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

    To kolejna taka umowa. Poprzednia obowiązywała do 13 października 2018 roku i również była finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dla którego prezes KRUS pełni rolę zarządu.

3 października 2018
Czytaj więcej o: Informacja KRUS - Przedłużona umowa na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci rolników